Um Fyrirtækið / About the company

Teiknistofan Gláma•Kím hefur á að skipa einstaklingum sem hafa færni, kunnáttu og reynslu til að leysa hverskonar hönnunarverkefni. Stofan sinnir fjölbreyttum verkefnum á starfssviði arkitekta og hefur tekið þátt í fjölmörgum samkeppnum og samanburðartillögum. Af verkefnum sem stofan sinnir mætti nefna:

 • Aðalskipulag
 • Deiliskipulag
 • Mannvirkjahönnun
 • Innanhússhönnun
 • Húsgagnahönnun
 • Verkteikningar
 • Verksamningar
 • Áætlanagerð og eftirlit
 • Eignaskiptayfirlýsingar

Teiknistofan hefur aðstöðu í björtu og rúmgóðu eigin húsnæði að Laugavegi 164 í Reykjavík. Teiknistofan hefur yfir að ráða fullkomnum tölvu- og hugbúnaði auk hefðbundins búnaðar.

Gláma•Kím starfrækir gæðakerfi sem samræmist kröfum í ÍST EN ISO 9001:2015. Vottorðið tekur til ráðgjafarþjónustu á sviðum arkitektúrs, skipulags og umhverfishönnunar.

Eigendur

 • Árni Kjartansson arkitekt faí, byggingarverkfræðingur
 • Bæring Bjarnar Jónsson arkitekt faí
 • Jóhannes Þórðarson arkitekt faí
 • Richard Blurton, innanhússarkitekt
 • Sigbjörn Kjartansson arkitekt, jarðeðlisfræðingur
 • Sigurður Halldórsson arkitekt faí

 _ _ _

The staff at Gláma•Kím Architects are highly skilled and experienced, qualified to work on a variety of design projects. The office prides itself in the quality of the architecture it has produced and has participated successfully in numerous competitions.

 • Master planning
 • Regional planning
 • Architecture
 • Interior design
 • Furniture design
 • Schematic design
 • Project drawings
 • Project documents
 • Scheduling and monitoring

Gláma•Kím operates a quality control system that fulfils the requirements in ÍST EN ISO 9001:2015. The scope of the certificate encompasses consultancy in the areas of architecture, planning and environmental design.

Partners

 • Arni Kjartansson, Chartered Architect
 • Bæring Bjarnar Jonsson, Chartered Architect
 • Johannes Thordarson, Chartered Architect
 • Richard Blurton, Interior Architect
 • Sigbjorn Kjartansson, Chartered Architect
 • Sigurdur Halldorsson, Chartered Architect

Leave a Reply